Priporočamo:

Koledar obveznosti april 2018

3. april

 • Obrazec REK-1 in iREK za dohodke iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, če so bili dohodki v februarju 2018 izplačani samostojno
 • Poročila o prostovoljstvu za društva, nepridobitne organizacije, ki so vpisani v vpisnik prostovoljskih organizacij (AJPES)
 • Predložitev letnih poročil za gospodarske družbe, zadruge, samostojne podjetnike, društva in politične stranke
 • Predložitev Dohdej in DDPO

10. april

 • Plačilo akontacij davka iz dejavnosti za marec 2018 in trimesečno obdobje januar-marec 2018
 • Plačilo akontacij davka od dohodka pravnih oseb za marec 2018 in trimesečno obdobje januar-marec 2018
 • Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja, kadar ta dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka za marec 2018)

13. april

 • Intrastat – Statistika blagovne menjave med državami članicami EU za marec 2018

15. april

 • Pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb za kupoprodajne posle z nepremičninami, za katere je bil obračunan DDV, iz pogodb ter aneksov k pogodbam za finančni najem nepremičnin za katere je bil obračunan DDV, ki so sklenjene v mesecu marcu 2018
 • Pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb o najemnih pravnih poslih s stavbami in deli stavb, sklenjene v mesecu marcu 2018

16. april

 • Obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike, ki opravljajo dejavnost (OPSVZ) za marec 2018, če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih; plačilo do 20.4.2018
 • Obračun prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnik podjetij, ki nimajo plače (OPSVL) za marec 2018, če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih; plačilo do 20.4.2018
 • Obračun prispevkov za socialno varnost za lastnike kmete, osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic in osebe, prostovoljno vključene v socialno zavarovanje za marec 2018, če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih; plačilo do 20. 4. 2018
 • Obračun in plačilo požarne takse za marec 2018

18. april

 • Na dan izplačila dohodkov – obrazec REK-1 in iREK za dohodke iz delovnega razmerja in dohodke, ki se ne vštevajo v davčno osnovo za marec 2018; rok za plačilo prispevkov in davčnega odtegljaja je zamaknjen za 5 dni
 • Obračun in plačilo dodatne koncesijske dajatve za marec 2018

19. april

 • Obvezni večstranski pobot za zamude pri plačilu, nastale do 31. marca

20. april

 • Plačilo pavšalnih prispevkov in prispevkov za socialno varnost po OPSVZ/OPSVL
 • Obrazec SN11- T – Mesečno poročilo o neposrednih kapitalskih naložbah rezidentov v tujini - transakcijeza marec 2018
 • Obrazec SN22 -T – Mesečno poročilo o neposrednih kapitalskih naložbah rezidentov v tujini – transakcije za marec 2018
 • Obrazec BST – Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave, ter o tekočih/kapitalskih transferih z nerezidenti za marec 2018
 • Obrazec KRD – Poročilo o poslovnih terjatvah/obveznostih in finančnih naložbah/obveznostih do nerezidentov za marec 2018
 • Obrazec EMBALAŽA – OBR - obračun okoljske dajatve zaradi nastajanje odpadne embalaže za obdobje januar-marec 2018
 • Obrazec SN11 - letno poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini za leto 2017
 • Obrazec SN22 - letno poročilo o neposrednih kapitalskih naložbah rezidentov v Sloveniji za leto 2017
 • Rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za marec 2018
 • Obrazec DDV-O za marec 2018 za tiste zavezance, ki so dolžni predložiti rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za marec 2018

24. april

 • Skrajni rok za plačilo prispevkov in akontacije dohodnine, obračunane v REK-1

30. april

 • Obrazec DDV-O - Obračun DDV za marec 2018 in za obdobje januar do marec 2018
 • Obrazec PD–O - Poročilo o dobavah (76. a člen) za marec 2018
 • Obračun davka na finančne storitve za marec 2018
 • Obrazec REK-1 in iREK za dohodke iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, če so bili dohodki v marcu 2018 izplačani samostojno
 • Obrazec 1-ZAP/M - Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah za marec 2018
 • Obrazec 1A - Izplačilo akontacij plač za mesec marec 2018 – Podatki o izplačanih plačah zaposlenih, za katere veljajo določila KP in o najvišji plači
 • Plačilo okoljske dajatve zaradi nastajanja odpadne embalaže za obdobje januar –marec 2018
 • Doplačilo davka iz dejavnosti za leto 2017
 • Doplačilo davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2017

Ne spreglejte

Kontakt

e-Mail novice

Naročam e-mail sporočila s koristnimi vsebinami podjetja Saldo plus d.o.o.

Vprašaj strokovnjaka

Arhiv >

Postavi vprašanje

Izjava stranke

 • Tako kot športni sodnik je tudi računovodski servis dober v trenutku, ko ga ne opaziš. Ker vse "laufa" si moram včasih izmisliti razlog za debato ob kofetu. Hkarati pa je Odličen občutek, da se lahko posvečam izključno svoji dejavnosti in se ne obremenjujem s "papirji". Seveda pa je neprenehoma v podzavesti prisotno prepričanje, da bom vedno dobil odgovor in rešitev za še tako "meni nejasne situacije". Super je. Matjaž Sladojevič, Ilab d.o.o. Arhiv >