Priporočamo:

Koledar obveznosti april 2018

3. april

 • Obrazec REK-1 in iREK za dohodke iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, če so bili dohodki v februarju 2018 izplačani samostojno
 • Poročila o prostovoljstvu za društva, nepridobitne organizacije, ki so vpisani v vpisnik prostovoljskih organizacij (AJPES)
 • Predložitev letnih poročil za gospodarske družbe, zadruge, samostojne podjetnike, društva in politične stranke
 • Predložitev Dohdej in DDPO

10. april

 • Plačilo akontacij davka iz dejavnosti za marec 2018 in trimesečno obdobje januar-marec 2018
 • Plačilo akontacij davka od dohodka pravnih oseb za marec 2018 in trimesečno obdobje januar-marec 2018
 • Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja, kadar ta dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka za marec 2018)

13. april

 • Intrastat – Statistika blagovne menjave med državami članicami EU za marec 2018

15. april

 • Pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb za kupoprodajne posle z nepremičninami, za katere je bil obračunan DDV, iz pogodb ter aneksov k pogodbam za finančni najem nepremičnin za katere je bil obračunan DDV, ki so sklenjene v mesecu marcu 2018
 • Pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb o najemnih pravnih poslih s stavbami in deli stavb, sklenjene v mesecu marcu 2018

16. april

 • Obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike, ki opravljajo dejavnost (OPSVZ) za marec 2018, če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih; plačilo do 20.4.2018
 • Obračun prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnik podjetij, ki nimajo plače (OPSVL) za marec 2018, če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih; plačilo do 20.4.2018
 • Obračun prispevkov za socialno varnost za lastnike kmete, osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic in osebe, prostovoljno vključene v socialno zavarovanje za marec 2018, če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih; plačilo do 20. 4. 2018
 • Obračun in plačilo požarne takse za marec 2018

18. april

 • Na dan izplačila dohodkov – obrazec REK-1 in iREK za dohodke iz delovnega razmerja in dohodke, ki se ne vštevajo v davčno osnovo za marec 2018; rok za plačilo prispevkov in davčnega odtegljaja je zamaknjen za 5 dni
 • Obračun in plačilo dodatne koncesijske dajatve za marec 2018

19. april

 • Obvezni večstranski pobot za zamude pri plačilu, nastale do 31. marca

20. april

 • Plačilo pavšalnih prispevkov in prispevkov za socialno varnost po OPSVZ/OPSVL
 • Obrazec SN11- T – Mesečno poročilo o neposrednih kapitalskih naložbah rezidentov v tujini - transakcijeza marec 2018
 • Obrazec SN22 -T – Mesečno poročilo o neposrednih kapitalskih naložbah rezidentov v tujini – transakcije za marec 2018
 • Obrazec BST – Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave, ter o tekočih/kapitalskih transferih z nerezidenti za marec 2018
 • Obrazec KRD – Poročilo o poslovnih terjatvah/obveznostih in finančnih naložbah/obveznostih do nerezidentov za marec 2018
 • Obrazec EMBALAŽA – OBR - obračun okoljske dajatve zaradi nastajanje odpadne embalaže za obdobje januar-marec 2018
 • Obrazec SN11 - letno poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini za leto 2017
 • Obrazec SN22 - letno poročilo o neposrednih kapitalskih naložbah rezidentov v Sloveniji za leto 2017
 • Rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za marec 2018
 • Obrazec DDV-O za marec 2018 za tiste zavezance, ki so dolžni predložiti rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za marec 2018

24. april

 • Skrajni rok za plačilo prispevkov in akontacije dohodnine, obračunane v REK-1

30. april

 • Obrazec DDV-O - Obračun DDV za marec 2018 in za obdobje januar do marec 2018
 • Obrazec PD–O - Poročilo o dobavah (76. a člen) za marec 2018
 • Obračun davka na finančne storitve za marec 2018
 • Obrazec REK-1 in iREK za dohodke iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, če so bili dohodki v marcu 2018 izplačani samostojno
 • Obrazec 1-ZAP/M - Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah za marec 2018
 • Obrazec 1A - Izplačilo akontacij plač za mesec marec 2018 – Podatki o izplačanih plačah zaposlenih, za katere veljajo določila KP in o najvišji plači
 • Plačilo okoljske dajatve zaradi nastajanja odpadne embalaže za obdobje januar –marec 2018
 • Doplačilo davka iz dejavnosti za leto 2017
 • Doplačilo davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2017

Ne spreglejte

Kontakt

e-Mail novice

Naročam e-mail sporočila s koristnimi vsebinami podjetja Saldo plus d.o.o.

Vprašaj strokovnjaka

Arhiv >

Postavi vprašanje

Izjava stranke

 • "Naše dosedanje izkušnje z računovodskim servisom Saldoplus d.o.o. so odlične. Gospe so prijazne, strokovne in ažurne, predvsem pa vedno pripravljene pomagati in rešiti še tako zapleten problem. So odličen tim, kar tudi stranke takoj opazimo. Kar tako naprej."  Vlasta Sagadin, Območni odbor SVIZ Kranj Arhiv >