Priporočamo:

Koledar obveznosti maj 2019

10. maj

 • Plačilo akontacij davka iz dejavnosti za april 2019
 • Plačilo akontacij davka od dohodka pravnih oseb za april 2019
 • Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja, kadar ta dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka, za april 2019)
 • Statistika finančnih računov – samo zavezanci poročanja za obdobje od 1. januar do 31. marec 2019

15. maj

 • Intrastat – Statistika blagovne menjave med državami članicami EU za april 2019
 • Pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb o najemnih pravnih poslih s stavbami in deli stavb za pravne osebe in samostojne podjetnike, če so bile pogodbe sklenjene v aprilu 2019;
 • Pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb za kupoprodajne posle z nepremičninami, za katere je bil obračunan DDV, iz pogodb ter aneksov k pogodbam za finančni najem nepremičnin za katere je bil obračunan DDV, ki so sklenjene v aprilu 2019
 • Obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike, ki opravljajo dejavnost (OPSVZ), za april 2019, če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih; plačilo do 20. 5. 2019
 • Obračun prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnik podjetij, ki nimajo plače (OPSVL), za april 2019, če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih; plačilo do 20. 5. 2019
 • Obračun prispevkov za socialno varnost za lastnike kmete, osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic, in osebe, prostovoljno vključene v socialno zavarovanje (OPSVD), za april 2019, če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih; plačilo do 20. 5. 2019
 • Obračun in plačilo požarne takse za april 2019

20. maj

 • Na dan izplačila dohodkov – obrazec REK-1 in iREK za dohodke iz delovnega razmerja in dohodke, ki se ne vštevajo v davčno osnovo za april 2019; rok za plačilo prispevkov in davčnega odtegljaja je zamaknjen za 5 dni
 • Obračun in plačilo dodatne koncesijske dajatve za april 2019
 • Obrazec SN11- T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini – transakcije za april 2019
 • Obrazec SN22 -T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v Sloveniji – transakcije za april 2019
 • Obrazec BST – Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave, ter o tekočih/kapitalskih transferih z nerezidenti za april 2019
 • Obrazec KRD – Poročilo o poslovnih terjatvah/obveznostih in finančnih naložbah/obveznostih do nerezidentov za april 2019
 • Rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za april 2019
 • Obrazec DDV-O za april 2019 za tiste zavezance, ki so dolžni predložiti rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za april 2019 (op. plačilo DDV je 31. 5.)
 • Plačilo pavšalnih prispevkov za PIZ in zdravstveno zavarovanje za zasebnike (prispevek za ZZ je 35,53 EUR, PIZ 35,05 EUR), ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic, za april 2019 in prispevkov za socialno varnost po OPSVZ/OPSVL

23. maj

 • Skrajni rok za plačilo prispevkov in akontacije dohodnine, obračunane v REK-1
 • Obvezni večstranski pobot za zamude pri plačilu, nastale do 30. aprila; začetek vnosa 16.5.2019

31. maj

 • Obrazec DDV-O - Obračun DDV za april 2019
 • Obrazec PD-O - Poročilo o dobavah (76. a člen) za april 2019
 • Obračun davka na finančne storitve za april 2019
 • Obrazec REK-1 in iREK za dohodke iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, če so bili dohodki v aprilu 2019 izplačani samostojno
 • Obrazec 1- ZAP/M - Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah za april 2019
 • Obrazec 1A - Izplačilo akontacij plač za mesec april 2019 – Podatki o izplačanih plačah zaposlenih, za katere veljajo določila KP, in o najvišji plači

Ne spreglejte

Kontakt

e-Mail novice

Naročam e-mail sporočila s koristnimi vsebinami podjetja Saldo plus d.o.o.

Izjava stranke

 • "Naše dosedanje izkušnje z računovodskim servisom Saldoplus d.o.o. so odlične. Gospe so prijazne, strokovne in ažurne, predvsem pa vedno pripravljene pomagati in rešiti še tako zapleten problem. So odličen tim, kar tudi stranke takoj opazimo. Kar tako naprej."  Vlasta Sagadin, Območni odbor SVIZ Kranj Arhiv >