Priporočamo:

Koledar obveznosti september 2019

10. september

 • Plačilo akontacij davka iz dejavnosti za avgust 2019
 • Plačilo akontacij davka od dohodka pravnih oseb za avgust 2019

13. september

 • Intrastat – Statistika blagovne menjave med državami članicami EU za avgust 2019

15. september

 • Pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb o najemnih pravnih poslih s stavbami in deli stavb za pravne osebe in samostojne podjetnike, sklenjenih v avgustu 2019;
 • Pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb za kupoprodajne posle z nepremičninami, za katere je bil obračunan DDV, iz pogodb ter aneksov k pogodbam za finančni najem nepremičnin, za katere je bil obračunan DDV, ki so sklenjene v mesecu avgustu 2019

16. september

 • Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja, kadar ta dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka za avgust 2019; obrazec se oddaja tudi za ODD)
 • Obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike (OPSVZ), ki opravljajo dejavnost za avgust 2019, če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih, plačilo do 20.9.2019
 • Obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnik podjetij (OPSVL), če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih; ki nimajo plače za avgust 2019, plačilo do 20.9.2019
 • Obračun prispevkov za socialno varnost za lastnike kmete, osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic in osebe, prostovoljno vključene v socialno zavarovanje (OPSVD) za avgust 2019, če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih; plačilo do 20.9.2019
 • Obračun in plačilo požarne takse za avgust 2019

18. september

 • Na dan izplačila dohodkov – obrazec REK-1 in iREK za dohodke iz delovnega razmerja in dohodke, ki se ne vštevajo v davčno osnovo za avgust 2019; rok za plačilo prispevkov in davčnega odtegljaja je zamaknjen za 5 dni
 • Obračun in plačilo dodatne koncesijske dajatve za avgust 2019

19. september

 • Obvezni večstranski pobot za zamude pri plačilu, nastale do 31. avgusta

20. september

 • Obrazec SN11- T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini – transakcije za avgust 2019
 • Obrazec SN22 -T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v Sloveniji – transakcije za avgust 2019
 • Obrazec BST – Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave, ter o tekočih / kapitalskih transferih z nerezidenti za avgust 2019
 • Obrazec KRD – Poročilo o poslovnih terjatvah/obveznostih in finančnih naložbah/obveznostih do nerezidentov za avgust 2019
 • Plačilo pavšalnih prispevkov za PIZ in zdravstveno zavarovanje za zasebnike, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic, za avgust 2019 in prispevkov za socialno varnost po OPSVZ/OPSVL
 • Rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za avgust 2019
 • Obrazec DDV-O za avgust 2019 za tiste zavezance, ki so dolžni predložiti rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za avgust 2019 (op. plačilo DDV je 30.9.)

30. september

 • Obrazec DDV-O - Obračun DDV za avgust 2019
 • Obrazec PD-O - Poročilo o dobavah (76. a člen) za avgust 2019
 • Obračun davka na finančne storitve za avgust 2019
 • Obrazec 1-ZAP/M - Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah za avgust 2019
 • Obrazec 1A - Izplačilo akontacij plač za mesec avgust 2019 – Podatki o izplačanih plačah zaposlenih, za katere veljajo določila KP in o najvišji plači
 • Obrazec REK-1 in iREK za dohodke iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, če so bili dohodki v avgustu 2019 izplačani samostojno

Ne spreglejte

Kontakt

e-Mail novice

Naročam e-mail sporočila s koristnimi vsebinami podjetja Saldo plus d.o.o.

Vprašaj strokovnjaka

 • Kaj je namen skeniranja dokumentov? Sam namen skeniranja je arhiviranje prejetih dokumentov v računalniški spomin, kar strankam in nam omogoča

  - hiter dostop do arhivskih dokumentov, iz katerih je takoj razviden namen
  - stranke lahko dokumente hranijo pri sebi
  - odpade nepotrebno kopiranje
  - zanesljiv arhiv in bazo dokumentov na enem mestu.
Arhiv >

Postavi vprašanje

Izjava stranke

 • "Naše dosedanje izkušnje z računovodskim servisom Saldoplus d.o.o. so odlične. Gospe so prijazne, strokovne in ažurne, predvsem pa vedno pripravljene pomagati in rešiti še tako zapleten problem. So odličen tim, kar tudi stranke takoj opazimo. Kar tako naprej."  Vlasta Sagadin, Območni odbor SVIZ Kranj Arhiv >