Priporočamo:

Koledar obveznosti oktober 2019

10. oktober

 • Plačilo akontacij davka iz dejavnosti za september 2019 in trimesečno obdobje julij-avgust 2019
 • Plačilo akontacij davka od dohodka pravnih oseb za september 2019 in trimesečno obdobje julij-avgust 2019

15. oktober

 • Intrastat – Statistika blagovne menjave med državami članicami EU za september 2019
 • Pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb za kupoprodajne posle z nepremičninami, za katere je bil obračunan DDV, iz pogodb ter aneksov k pogodbam za finančni najem nepremičnin, za katere je bil obračunan DDV, ki so sklenjene v mesecu septembru 2019
 • Pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb o najemnih pravnih poslih s stavbami in deli stavb za pravne osebe in samostojne podjetnike, sklenjene v mesecu septembru 2019
 • Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja, kadar ta dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka, za september 2019)
 • Obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike (OPSVZ), ki opravljajo dejavnost za september 2019, če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih, plačilo do 21. 10. 2019
 • Obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnik podjetij (OPSVL), ki nimajo plače za september 2019, če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih; plačilo do 21. 10. 2019
 • Obračun prispevkov za socialno varnost za lastnike kmete, osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic in osebe, prostovoljno vključene v socialno zavarovanje (OPSVD), za september 2019, če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih; plačilo do 21. 10. 2019
 • Obračun in plačilo požarne takse za september 2019

18. oktober

 • Na dan izplačila dohodkov – obrazec REK-1 in i – REK za dohodke iz delovnega razmerja in dohodke, ki se ne vštevajo v davčno osnovo za september 2019; rok za plačilo prispevkov in davčnega odtegljaja je zamaknjen za 5 dni
 • Obračun in plačilo dodatne koncesijske dajatve za september 2019
 • Obrazec SN11- T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini – transakcije za september 2019
 • Obrazec SN22-T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v Sloveniji – transakcije za september 2019
 • Obrazec BST – Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave ter o tekočih/kapitalskih transferih z nerezidenti za september 2019
 • Obrazec KRD – Poročilo o poslovnih terjatvah/obveznostih in finančnih naložbah/obveznostih do nerezidentov za september 2019
 • Obrazec EMBALAŽA – OBR - obračun okoljske dajatve zaradi nastajanja odpadne embalaže za obdobje julij do september 2019

20. oktober

 • Poseben obračun in plačilo DDV za telekomunikacijske storitve, storitve radijskega in televizijskega oddajanja ali elektronske storitve - Mini VEM (EU-M1SS-DDV) za obdobje julij-september 2019

21. oktober

 • Rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za september 2019
 • Obrazec DDV-O za september 2019 za tiste zavezance, ki so dolžni predložiti rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za september 2019
 • Plačilo pavšalnih prispevkov za PIZ in zdravstveno zavarovanje za zasebnike, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic, za september 2019 in prispevkov za socialno varnost po OPSVZ/OPSVL

24. oktober

 • Obvezni večstranski pobot za zamude pri plačilu, nastale do 30. septembra 2019

30. oktober

 • Obrazec DDV-O - Obračun in plačilo DDV za september 2019 in za obdobje julij - september 2019
 • Obrazec PD–O - Poročilo o dobavah (76. a člen) za september 2019
 • Obračun davka na finančne storitve za september 2019

31. oktober

 • Obrazec 1A - Izplačilo akontacij plač za mesec september 2019– Podatki o izplačanih plačah zaposlenih, za katere veljajo določila KP in o najvišji plači
 • Obrazec 1- ZAP/M - Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah za september 2019

4. november/sicer 31. oktober

 • Obrazec REK-1 in i – REK za dohodke iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, če so bili dohodki v septembru 2019 izplačani samostojno
 • Plačilo okoljske dajatve zaradi nastajanja odpadne embalaže za obdobje julij do september 2019

Ne spreglejte

Kontakt

e-Mail novice

Naročam e-mail sporočila s koristnimi vsebinami podjetja Saldo plus d.o.o.

Vprašaj strokovnjaka

Arhiv >

Postavi vprašanje

Izjava stranke

 • S podjetjem Saldo plus sodelujemo praktično od nastanka našega podjetja, torej že več kot petnajst let! V tem obdobju je Saldoplus vedno uspešno sledil naši intenzivni rasti in se prilagajal našim vedno večjim zahtevam.Kot laikom s področja računovodstva je za nas zelo pomembno da se Saldo plus vedno dosledno zavzema za poslovanje znotraj zakonskih okvirov in dobrih praks. V vsakem poslovanju seveda prihaja tudi do težav in cenimo da je Saldoplus v takih situacijah vedno odziven in aktivno pomaga pri reševanju problemov, ne glede na to kdo jih je dejansko povzročil. Naj še dodam da Saldoplus za nas velikokrat ni samo računovodski servis, ampak nastopa tudi v vlogi finančnega in včasih celo pravnega svetovalca. Zvone Duplančič, Euro plus d.o.o. Arhiv >