Priporočamo:

e-Pisarna

Internetni odjemalec WebVasco je program, ki je namenjen poslovnežem, željnim elektronske podpore pri poslovnih opravilih. Uporabnik se poveže do e-pisarne  s poljubne lokacije kadar koli, potrebuje le internetno povezavo, uporabniško ime, ter geslo. Omogočena je izdaja računov, izdelava potnih nalogov, vodenje evidence prejetih računov in s tem oblikovanje nalogov za plačila v e-bančništvo. Opcijsko je omogočen tudi elektronski arhiv s skeniranjem, ter likvidacijo dokumentov. Ves čas pa so avtomatsko povezani z izbranim računovodstvom.

 

Vsebuje naslednje module:

1. Vpogledi.web -Vpogled v glavno knjigo

 • Prilivi, odlivi in trr promet
 • Zapadle odprte postavke
 • Kartica konta
 • Bilanca
 • Kartica SM
 • Vnos opominov
 • Nastavljivi Excel pregledi oziroma poročila
 • Virmani GK –izvoz na e-banko

Vpogledi web podjetniku omogočajo celovit vpogled v njegovo poslovanje. Naštete funkcije poleg pregledov »omogočajo« izpise odprtih postavk, obvestila o uskladitvi stanj, ki jih je moč neposredno poslati izbranemu partnerju.

 

2. Prejeti računi.web – prejeti dokumenti

 • Prejeta pošta
 • Domači prejeti računi
 • Domači prejeti predračuni
 • Devizni prejeti računi
 • Devizni prejeti predračuni
 • Plačila prejetih računov in predračunov z datoteko za banko
 • Likvidacija dokumentov (opcijsko v povezavi z elektronskim arhivom)
 • Elektronski arhiv s skeniranjem dokumentov (opcijsko)

3. Plače.web – vnos podatkov

 • Vnos novih delavcev ter popravki obstoječih
 • Vnos obračunskih podatkov (ure, stimulacije)
 • Vnos opozoril in obvestil za računovodja

4. Blagajna.web

 • Prejemki
 • Izdatki
 • Blagajniški dnevnik
 • Drugi izpisi

 

5. Fakturiranje.web

 • Izdaja računov brez dobavnic in predračunov
 • Izdaja dobropisov in avansov
 • Izpisi računov v treh jezikih (slovenščina, angleščina, nemščina)
 • Pregled neplačanih/plačanih računov (povezava z Glavno knjigo računovodja)
 • Mesečno fakturiranje


 

6. Potni nalogi.web

 • Potni nalogi domači in tujina
 • Dnevnice, kilometrina, prehrana,…
 • Izplačila potnih nalogov
 • Izpisi

Ne spreglejte

Kontakt

e-Mail novice

Naročam e-mail sporočila s koristnimi vsebinami podjetja Saldo plus d.o.o.

Vprašaj strokovnjaka

 • Ali ukrepi izvajanja promocije zdravja na delovnem mestu predstavljajo davčno priznan odhodek po ZDDPO-2? Davčna obravnava odhodkov za promocijo zdravja je odvisna od presoje vsebine odhodkov v vsakem posameznem primeru. Pod pogojem, da so ukrepi promocije zdravja vključeni v izjavo o varnosti z oceno tveganja, se odhodki, nastali na tej osnovi, lahko obravnavajo kot davčno priznani odhodki ob upoštevanju omejitev iz 29. člena v povezavi z 12. členom ZDDPO-2. Odhodki delodajalca iz naslova izvajanja promocije zdravja, ki ne upoštevajo zgoraj navedenih omejitev, se ne štejejo za davčno priznane odhodke, razen v primeru stroškov za zagotavljanje bonitet in drugih izplačil v zvezi z zaposlitvijo, če so obdavčeni z dohodnino.
Arhiv >

Postavi vprašanje

Izjava stranke

 • "Naše dosedanje izkušnje z računovodskim servisom Saldoplus d.o.o. so odlične. Gospe so prijazne, strokovne in ažurne, predvsem pa vedno pripravljene pomagati in rešiti še tako zapleten problem. So odličen tim, kar tudi stranke takoj opazimo. Kar tako naprej."  Vlasta Sagadin, Območni odbor SVIZ Kranj Arhiv >