Priporočamo:

Delavnica eRAČUN v praksi je uspela

Obveznost pošiljanja eRačunov:

 • S 1.1.2015 bodo vsi poslovni subjekti, ki poslujejo z javnim sektorjem, to je Javna uprava in ostali proračunski uporabniki,  morali svoje račune izdajati v elektronski obliki
 • Proračunski uporabniki morajo od 1. 1. 2015 dalje obvezno:
  • prejemati eRačune,
  • izdajati eRačune, če je prejemnik proračunski uporabnik.
 • Več na  www.ujp.gov.si

Kaj je eRačun?

 • eRačun je račun, ki ga izda izdajatelj računa za dobavljeno blago ali opravljene storitve prejemniku računa v elektronski obliki in enakovredno zamenjuje račun v papirni obliki.
 • Izmenjava eRačuna je proces posredovanja eRačuna od izdajatelja do prejemnika eRačuna.
 • Prejemnik eRačuna je proračunski uporabnik ali fizična ali pravna oseba, ki ji je namenjen eRačun.
 • Izdajatelj eRačuna je proračunski uporabnik ali fizična ali pravna oseba, ki eRačun izda.


Prednosti eRačuna

 • Eko: manjša poraba papirja
 • Varno: pošiljanje podatkov po varni elektronski poti
 • Hitro: avtomatizirana izmenjava računov pohitri poslovanje
 • Pregledno: večja preglednost in nadzor nad delom z računi
 • Natančno: avtomatski prevzem računov zmanjša število napak saj prepisovanje podatkov ni potrebno
 • Enostavno: celoten krog dela z računom je avtomatiziran (prejem računa, knjiženje v dokumentnem sistemu, knjiženje v računovodskem sistemu, priprava naloga za plačilo)
 • Nižji stroški poslovanja: manj papirja, stroškov poštnih storitev, ročnega dela
 • Hranjenje v elektronski obliki


Pravne in fizične osebe lahko pošiljajo eRačune proračunskim uporabnikom prek:

 • bank vključenih v medbančno izmenjavo eRačunov prek procesorja Bankart;
 • ponudnikov elektronske poti, s katerimi ima UJP sklenjene pogodbe;
 • portala UJP eRačun, prek katerega bodo lahko izdajatelji pošiljali eRačune neposredno proračunskim uporabnikom. Portal bo podpiral pošiljanje eRačunov za manjše izdajatelje, ki v javni sektor oziroma proračunskim uporabnikom na letni ravni posredujejo manjše število eRačunov. Portal bo omogočal ročni vnos eRačunov in bo dostopen prek spletne strani UJP od 1. 1. 2015 dalje.

Ne spreglejte

Kontakt

e-Mail novice

Naročam e-mail sporočila s koristnimi vsebinami podjetja Saldo plus d.o.o.

Vprašaj strokovnjaka

Arhiv >

Postavi vprašanje

Izjava stranke

 • S podjetjem Saldo plus sodelujemo praktično od nastanka našega podjetja, torej že več kot petnajst let! V tem obdobju je Saldoplus vedno uspešno sledil naši intenzivni rasti in se prilagajal našim vedno večjim zahtevam.Kot laikom s področja računovodstva je za nas zelo pomembno da se Saldo plus vedno dosledno zavzema za poslovanje znotraj zakonskih okvirov in dobrih praks. V vsakem poslovanju seveda prihaja tudi do težav in cenimo da je Saldoplus v takih situacijah vedno odziven in aktivno pomaga pri reševanju problemov, ne glede na to kdo jih je dejansko povzročil. Naj še dodam da Saldoplus za nas velikokrat ni samo računovodski servis, ampak nastopa tudi v vlogi finančnega in včasih celo pravnega svetovalca. Zvone Duplančič, Euro plus d.o.o. Arhiv >