Priporočamo:

Poročanje o kupoprodajnih in najemnih poslih v Evidenco trga nepremičnin

V uradnem listu RS, št. 51/2013 z dne 14.06.2013 je bil objavljen pravilnik o vodenju podatkov evidence trga nepremičnin, (v nadaljevanju ETN) ter načinu pošiljanja podatkov.

Nova ureditev zajema, da se mora poročati o vseh kupoprodajnih poslih, kjer je obračunan DDV, o sklenjenih najemnih poslih, ter posredovanje pogodb o finančnem lizingu.

Roki za pošiljanje podatkov so:

  • 15. v mesecu za posle sklenjene v preteklem mesecu,
  • do 15. decembra 2013 sporočiti vse aktivne najemne pogodbe, ki so 01.07.2013 še trajale.

Zavezanci za poročanje so pravne in fizične osebe, lahko pa le te pooblastijo drugo pravno osebo da namesto nje poroča o zgoraj našteti poslih.

Če želite, da mi poročamo o aktivnostih, ki so naveden v pravilniku o vodenju podatkov ETN, bi vas prosili, da podpišete priloženo pooblastilo ter nam ga čim prej vrnete.

Za potrebe poročanja pa potrebujemo tudi:

  • pogodbe o kupoprodajnem poslu ali najemnem poslu,
  • podatke o katasterski občini,
  • številko stavbe,
  • številko dela stavbe.

Ne spreglejte

Kontakt

e-Mail novice

Naročam e-mail sporočila s koristnimi vsebinami podjetja Saldo plus d.o.o.

Vprašaj strokovnjaka

  • Ali ukrepi izvajanja promocije zdravja na delovnem mestu predstavljajo davčno priznan odhodek po ZDDPO-2? Davčna obravnava odhodkov za promocijo zdravja je odvisna od presoje vsebine odhodkov v vsakem posameznem primeru. Pod pogojem, da so ukrepi promocije zdravja vključeni v izjavo o varnosti z oceno tveganja, se odhodki, nastali na tej osnovi, lahko obravnavajo kot davčno priznani odhodki ob upoštevanju omejitev iz 29. člena v povezavi z 12. členom ZDDPO-2. Odhodki delodajalca iz naslova izvajanja promocije zdravja, ki ne upoštevajo zgoraj navedenih omejitev, se ne štejejo za davčno priznane odhodke, razen v primeru stroškov za zagotavljanje bonitet in drugih izplačil v zvezi z zaposlitvijo, če so obdavčeni z dohodnino.
Arhiv >

Postavi vprašanje

Izjava stranke

  • Tako kot športni sodnik je tudi računovodski servis dober v trenutku, ko ga ne opaziš. Ker vse "laufa" si moram včasih izmisliti razlog za debato ob kofetu. Hkarati pa je Odličen občutek, da se lahko posvečam izključno svoji dejavnosti in se ne obremenjujem s "papirji". Seveda pa je neprenehoma v podzavesti prisotno prepričanje, da bom vedno dobil odgovor in rešitev za še tako "meni nejasne situacije". Super je. Matjaž Sladojevič, Ilab d.o.o. Arhiv >