Priporočamo:

Promocija zdravja na delovnem mestu

Zakonska obveza za izvajanje promocije zdravja na delovnem mestu je stopila v veljavo decembra 2011 (Uradni list RS, št. 43/11).
Obveza določa, da mora delodajalec, ki ima zaposlene, ne glede na velikost, obseg poslovanja in število zaposlenih, zagotoviti varnost in zdravje delavcem pri delu ter da mora letno načrtovati in izvajati promocijo zdravja na delovnem mestu.
V ta namen je delodajalec dolžan pisno oceniti tveganja, katerim so oziroma bi lahko bili delavci izpostavljeni pri svojem delu ter izdelati in sprejeti izjavo o varnosti z oceno tveganja v pisni obliki. Izjava o varnosti z oceno tveganja mora vsebovati zlasti načrt za izvedbo predpisanih zahtev in ukrepov, načrt in postopke za izvedbo ukrepov v primerih neposredne nevarnosti ter opredelitev obveznosti in odgovornosti odgovornih oseb delodajalca in delavcev za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu.
Načrt promocije zdravja v podjetju je dejansko skupna zaveza vodstva in zaposlenih k skrbi za skupno zdravje in varnost.

Ne spreglejte

Kontakt

e-Mail novice

Naročam e-mail sporočila s koristnimi vsebinami podjetja Saldo plus d.o.o.

Vprašaj strokovnjaka

Arhiv >

Postavi vprašanje

Izjava stranke

  • "Z vami smo že celih 23 let, to je od začetka delovanja našega podjetja.
    Kljub mnogim "mamljivim" ponudbam, vaših konkurenčnih podjetij, nismo zamenjali računovodskega servisa,
    ker vaše podjetje ni samo to, ampak ste poleg strokovnosti, ažurnosti in natančnosti, tudi svetovalci v pomembnih
    odločitvah".
    Stojan Golobič, Golobič d.o.o. Arhiv >