Priporočamo:

Novosti Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno

V Uradnem listu RS, št. 32/14 je bil objavljen Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno in se je pričel uporabljati 18. 8. 2014 (razen določb, ki se nanašajo na osebno dopolnilno delo in se bodo začele uporabljati 1.1.2015).
 
Novost, ki se je pričela uporabljati sredi avgusta je, da bo nadzor nad zaposlovanjem na črno namesto Inšpektorata RS za delo prevzela Finančna uprava RS (FURS), ki bo pričela s poostrenim nadzorom na terenu. 
 
Uzakonjena je obveznost, da mora v primerih, ko se delo pri delodajalcu opravlja na podlagi pogodbe civilnega prava ali pogodbe o opravljanju začasnega ali občasnega dela upokojencev, imeti delavec izvod pogodbe ves čas na kraju opravljanja dela.
 
Zakon določa tudi nove, višje globe tako za delodajalce kot za osebe, ki delajo na črno. Povečale so se zgornje in spodnje meje glob. Najnižje globe, ki jih bodo plačale osebe, ki delajo na črno bodo po novem tudi do 5-krat višje.
 
Delodajalec, ki zaposli državljana tretje države, ki nezakonito prebiva v Republiki Sloveniji, se za pet let od pravnomočnosti odločbe, izloči iz postopkov javnega naročanja in izgubi ali se mu omeji pravica do javnih sredstev, vključno s sredstvi Evropske unije, dodeljenimi na podlagi javnega razpisa ali javnega povabila, namenjenega programom zaposlovanja in usposabljanja, ki predstavljajo državno pomoč ali pomoč po pravilu "de minimis".
 
Vir: www.mddsz.gov.si

Ne spreglejte

Kontakt

e-Mail novice

Naročam e-mail sporočila s koristnimi vsebinami podjetja Saldo plus d.o.o.

Vprašaj strokovnjaka

Arhiv >

Postavi vprašanje

Izjava stranke

  • S Saldo Plus sodelujemo že vrsto let. Naše mnenje je, da je cilj dosežen, ko se podjetje in njegovo računovodstvo zlijeta v eno, ko zadihata skupaj.Veseli smo, ker naše sodelovanje tako je. Zaradi tega se lahko popolnoma posvetimo doseganju svoje vizije, »papirnato delo« pa prepustimo našemu računovodstvu, ker vemo, da bo delo opravljeno strokovno in v roku. Bistvenega pomena je zaupanje, ki je tudi ključ, ki vodi do obojestranskega zadovoljstva. Če za oba velja rek Georgesa Bernanosa: »Skrivnost sreče je v tem, da zmoreš najti radost v veselju drugega« je krog zadovoljstva sklenjen. Pinkerton international d.o.o. Arhiv >