Priporočamo:

Od 1. septembra enotno dovoljenje za prebivanje in delo tujcev

Tujcu je omogočeno, da vstopi, prebiva in dela v RS - po principu vse na enem mestu, pri katerem tujec ali njegov delodajalec vložita enotno vlogo za izdajo enotnega dovoljenja na enem mestu. Zakon ščiti tudi prednost zaposlovanja domačih brezposelnih oseb oziroma oseb, ki so glede pravic do zaposlitve izenačene z državljani Republike Slovenije, pred zaposlovanjem tujcev.

Enotno dovoljenje za prebivanje in delo izda pristojna upravna enota, ki mora v postopku po uradni dolžnosti pridobiti soglasje Zavoda RS za zaposlovanje. Enotno dovoljenje za prebivanje in delo se izda tujcu, ki izpolnjuje pogoje za prebivanje v Sloveniji po Zakonu o tujcih in ki mu Zavod RS za zaposlovanje izda soglasje k izdaji enotnega delovnega dovoljenja, ki nadomešča izdajo delovnega dovoljenja.

Soglasje bo zavod za zaposlovanje lahko izdal za:

 • zaposlitev, samozaposlitev ali delo,
 • zaposlitev, podaljšanje zaposlitve, pisno odobritev zaradi zamenjave delovnega mesta pri istem delodajalcu,
 • zamenjave delodajalca ali zaradi zaposlitve pri dveh ali več delodajalcih,
 • modro karto EU,
 • napotene delavce,
 • usposabljanje ali izpopolnjevanje tujcev,
 • individualne storitve tujcev,
 • delo zastopnika, ki je daljše od 90 dni v posameznem koledarskem letu, ali
  sezonsko delo v kmetijstvu, ki je daljše od 90 dni.

Če se bo želel tujec samozaposliti, soglasja zavoda za zaposlovanje ne bo potreboval. Tujec se bo lahko samozaposlil po enoletnem neprekinjenem zakonitem prebivanju v Sloveniji. Navedeni pogoj ne bo veljal, če bo tujec vpisan v poslovni register kot oseba, ki bo opravljala samostojno poklicno dejavnost.

Delovna dovoljenja, ki jih bo izdajal Zavod za zaposlovanje tudi po 1. septembru 2015, bodo še naprej potrebna za:

 • sezonska dela v kmetijstvu do 90 dni
 • zaposlitev državljanov Bosne in Hercegovine in
 • zaposlitev hrvaških državljanov v predhodnem obdobju do 30. 6. 2018.

Podjetja iz držav članic EU, Evropskega gospodarskega prostora (EGP) in Švice, ki bodo v Sloveniji izvajala storitve z napotenimi delavci, ter podjetja iz tretjih držav, ki bodo v Sloveniji z napotenimi delavci izvajala kratkotrajne storitve dobave blaga ali servisiranja, bodo morala začetek izvajanja teh storitev prijaviti pri zavodu za zaposlovanje.

Enako bodo morali začetek dela prijaviti vsi tujci, ki bodo opravljali kratkotrajno delo zastopnika do 90 dni v posameznem koledarskem letu. Takšni tujci morajo biti vpisani v sodni register Slovenije kot zastopniki pravne osebe.
Nekatere skupine tujcev bodo tudi po 1. 9. 2015 imele pravico do prostega dostopa na slovenski trg dela. To pomeni, da bodo lahko opravljale delo, se zaposlile ali samozaposlile brez dovoljenja. Ta pravica vsekakor ostaja za državljane Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora (EGP) in Švice. Le državljani Hrvaške v prehodnem obdobju po vstopu v EU še naprej potrebujejo dovoljenje za zaposlitev.

 

Vir: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje

 

Ne spreglejte

Kontakt

e-Mail novice

Naročam e-mail sporočila s koristnimi vsebinami podjetja Saldo plus d.o.o.

Vprašaj strokovnjaka

Arhiv >

Postavi vprašanje

Izjava stranke

 • S podjetjem Saldo plus sodelujemo praktično od nastanka našega podjetja, torej že več kot petnajst let! V tem obdobju je Saldoplus vedno uspešno sledil naši intenzivni rasti in se prilagajal našim vedno večjim zahtevam.Kot laikom s področja računovodstva je za nas zelo pomembno da se Saldo plus vedno dosledno zavzema za poslovanje znotraj zakonskih okvirov in dobrih praks. V vsakem poslovanju seveda prihaja tudi do težav in cenimo da je Saldoplus v takih situacijah vedno odziven in aktivno pomaga pri reševanju problemov, ne glede na to kdo jih je dejansko povzročil. Naj še dodam da Saldoplus za nas velikokrat ni samo računovodski servis, ampak nastopa tudi v vlogi finančnega in včasih celo pravnega svetovalca. Zvone Duplančič, Euro plus d.o.o. Arhiv >