Priporočamo:

Ohranjanje osnovnega kapitala d.o.o.

Lani julija sprejeta novela ZGD-1I je med drugim pomembno spremenila tudi določbo glede premoženja družbe in dajanja posojil določenim povezanim osebam v družbah z omejeno odgovornostjo:
 
495. člen ZGD-1
(ohranjanje osnovnega kapitala)


(1) Premoženje, ki je potrebno za ohranitev osnovnega kapitala in vezanih rezerv, se družbenikom ne sme izplačati. V premoženje, ki je potrebno za ohranitev najnižjega zneska osnovnega kapitala (7.500 EUR), se ne štejejo posojila družbe družbeniku ali poslovodji ali njegovemu družinskemu članu, ali pravni osebi, v kateri ima družbenik ali poslovodja ali njegov družinski član ali vsi skupaj najmanj desetino upravljavskih pravic. Pravni posel, ki ni sklenjen v skladu s prejšnjim stavkom, je ničen.
 
Navedeno pomeni, da mora vsaka d.o.o. zagotoviti najmanj 7.500 EUR sredstev (t.j. premoženja v denarju, zalogah, terjatvah do tretjih oseb, opremi ali drugem premoženju), v ta znesek pa ne spadajo posojila dana določenim povezanim osebam.
 
Družbe morajo svoje dejansko stanje uskladiti z zgornjo določbo najkasneje do 8. 8. 2016.
 
Če družbe neustreznega stanja ne bodo odpravile do 08.08.2016, lahko pride do:

 • izbrisa družbe iz registra po uradni dolžnosti (če se osnovni kapital zniža pod zakonsko določen znesek), oziroma
 • izreka globe družbi (globa je odvisna od velikosti družbe) in njeni odgovorni osebi (od 500 do 4.000 EUR).
   

 

Vir: Inštitut za računovodstvo

Ne spreglejte

Kontakt

e-Mail novice

Naročam e-mail sporočila s koristnimi vsebinami podjetja Saldo plus d.o.o.

Vprašaj strokovnjaka

Arhiv >

Postavi vprašanje

Izjava stranke

 • "Z vami smo že celih 23 let, to je od začetka delovanja našega podjetja.
  Kljub mnogim "mamljivim" ponudbam, vaših konkurenčnih podjetij, nismo zamenjali računovodskega servisa,
  ker vaše podjetje ni samo to, ampak ste poleg strokovnosti, ažurnosti in natančnosti, tudi svetovalci v pomembnih
  odločitvah".
  Stojan Golobič, Golobič d.o.o. Arhiv >