Priporočamo:

Spremembe DDV pri uvozu blaga po 30. 6. 2016

V Uradnem listu RS (št. 90/15, z dne 27. 11. 2015) je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah ZDDV-1 (novela ZDDV-1I). Novela začne veljati 1. 1. 2016, velja pa za uvoženo blago, za katero bo obveznost obračuna DDV nastala po 30. juniju 2016.

Poenostavljena bodo administrativna opravila, in sicer se bo poenostavilo obračunavanje in načina plačevanja DDV pri uvozu tako, da se DDV pri uvozu blaga s strani davčnega zavezanca v Republiki Sloveniji obračunal preko obračuna DDV oz. na podlagi samoobdavčitve in ne s carinsko deklaracijo kot uvozna dajatev neposredno ob uvozu blaga. Ta ukrep predstavlja prednost za prejemnike blaga, ker jim ni potrebno financirati uvoznega DDV.

Pri tem pa vas opozarjamo, da se stranka lahko odloči ali želi obdavčitev po starem preko carinske deklaracije ali po novem preko obračuna DDV kot samoobdavčitev. Če se odločite za obdavčitev po novem, za odlog plačila DDV, morate pri postopku uvoza na dispoziciji označiti Šifra za način plačila »G« (preloženo plačilo- sistem DDV) ali pa špediciji posredovati splošno izjavo s podatki vašega podjetja, da pri uvozu pošiljk, ki bodo prispele za vaše podjetje upoštevajo odlog plačila DDV.

Od 1. julija 2016 se bo torej DDV od uvoza izkazal v obračunu DDV (samoobdavčitev), hkrati pa bodo zavezanci ob izpolnjevanju pogojev v okviru istega obračuna lahko tudi odbijali DDV. Pri tem je pomembno, da bodo lahko to ureditev uporabljali zgolj nekateri subjekti. Prvi in glavni pogoj je, da so davčni zavezanci registrirani za DDV v Sloveniji. Če je uvoznik fizična oseba ali drug davčni zavezanec, ki ni registriran za DDV ali ni registriran za DDV v Sloveniji, nove sheme torej ne bo mogel uporabljati in bo še vedno veljalo, da DDV ob uvozu odmeri carinski organ.


 
Vir: Portal FinD-INFO

Ne spreglejte

Kontakt

e-Mail novice

Naročam e-mail sporočila s koristnimi vsebinami podjetja Saldo plus d.o.o.

Izjava stranke

  • "Z vami smo že celih 23 let, to je od začetka delovanja našega podjetja.
    Kljub mnogim "mamljivim" ponudbam, vaših konkurenčnih podjetij, nismo zamenjali računovodskega servisa,
    ker vaše podjetje ni samo to, ampak ste poleg strokovnosti, ažurnosti in natančnosti, tudi svetovalci v pomembnih
    odločitvah".
    Stojan Golobič, Golobič d.o.o. Arhiv >