Priporočamo:

Koledar obveznosti april 2019

1. april

 • Obrazec REK-1 in i – REK za dohodke iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, če so bili dohodki v februarju 2019 izplačani samostojno
 • Poročila o prostovoljstvu za društva, nepridobitne organizacije, ki so vpisani v vpisnik prostovoljskih organizacij (AJPES)
 • Predložitev letnih poročil za gospodarske družbe, zadruge, samostojne podjetnike, društva in politične stranke
 • Predložitev Dohdej in DDPO - Rok izjemoma podaljšan do 8. 4. 2019

10. april

 • Plačilo akontacij davka iz dejavnosti za marec 2019 in trimesečno obdobje januar-marec 2019
 • Plačilo akontacij davka od dohodka pravnih oseb za marec 2019 in trimesečno obdobje januar-marec 2019
 • Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja, kadar ta dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka za marec 2019)

15. april

 • Intrastat – Statistika blagovne menjave med državami članicami EU za marec 2019
 • Pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb za kupoprodajne posle z nepremičninami, za katere je bil obračunan DDV, iz pogodb ter aneksov k pogodbam za finančni najem nepremičnin za katere je bil obračunan DDV, ki so sklenjene v mesecu marcu 2019
 • Pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb o najemnih pravnih poslih s stavbami in deli stavb, sklenjene v mesecu marcu 2019
 • Obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike, ki opravljajo dejavnost (OPSVZ) za marec 2019, če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih; plačilo do 23.4.2019
 • Obračun prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnik podjetij, ki nimajo plače (OPSVL) za marec 2019, če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih; plačilo do 23.4.2019
 • Obračun prispevkov za socialno varnost za lastnike kmete, osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic in osebe, prostovoljno vključene v socialno zavarovanje (OPSVD) za marec 2019, če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih; plačilo do 23.4.2019
 • Obračun in plačilo požarne takse za marec 2019

18. april

 • Na dan izplačila dohodkov – obrazec REK-1 in i – REK za dohodke iz delovnega razmerja in dohodke, ki se ne vštevajo v davčno osnovo za marec 2019; rok za plačilo prispevkov in davčnega odtegljaja je zamaknjen za 5 dni
 • Obračun in plačilo dodatne koncesijske dajatve za marec 2019
 • Obvezni večstranski pobot za zamude pri plačilu, nastale do 31. marca

19. april

 • Obrazec SN11- T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini – transakcije za marec 2019
 • Obrazec SN22 -T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v Sloveniji – transakcije za marec 2019
 • Obrazec BST - Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave, ter o tekočih / kapitalskih transferih z nerezidenti za marec 2019
 • Obrazec KRD – Poročilo o poslovnih terjatvah/obveznostih in finančnih naložbah/obveznostih do nerezidentov za marec 2019
 • Obrazec SN11 - letno poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini za leto 2018
 • Obrazec SN22 - letno poročilo o neposrednih kapitalskih naložbah rezidentov v Sloveniji za leto 2018
 • Obrazec EMBALAŽA – OBR - obračun okoljske dajatve zaradi nastajanje odpadne embalaže za obdobje januar-marec 2019

20. april

 • Poseben obračun in plačilo DDV za telekomunikacijske storitve, storitve radijskega in televizijskega oddajanja ali elektronske storitve

23. april

 • Plačilo pavšalnih prispevkov in prispevkov za socialno varnost po OPSVZ/OPSVL
 • Rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za marec 2019
 • Obrazec DDV-O za marec 2019 za tiste zavezance, ki so dolžni predložiti rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za marec 2019 (op. plačilo DDV je 30.4.)
 • Skrajni rok za plačilo prispevkov in akontacije dohodnine, obračunane v REK-1

30. april

 • Obrazec DDV - O - Obračun DDV za marec 2019 in za obdobje januar do marec 2019
 • Obrazec PD – O - Poročilo o dobavah (76. a člen) za marec 2019
 • Obračun davka na finančne storitve za marec 2019
 • Obrazec REK-1 in i – REK za dohodke iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, če so bili dohodki v marcu 2019 izplačani samostojno
 • Obrazec 1- ZAP/M - Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah za marec 2019
 • Obrazec 1A - Izplačilo akontacij plač za mesec marec 2019 – Podatki o izplačanih plačah zaposlenih, za katere veljajo določila KP in o najvišji plači
 • Plačilo okoljske dajatve zaradi nastajanja odpadne embalaže za obdobje januar –marec 2019
 • Doplačilo davka iz dejavnosti za leto 2018
 • Doplačilo davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2018

Ne spreglejte

Kontakt

e-Mail novice

Naročam e-mail sporočila s koristnimi vsebinami podjetja Saldo plus d.o.o.

Vprašaj strokovnjaka

 • Kaj je namen skeniranja dokumentov? Sam namen skeniranja je arhiviranje prejetih dokumentov v računalniški spomin, kar strankam in nam omogoča

  - hiter dostop do arhivskih dokumentov, iz katerih je takoj razviden namen
  - stranke lahko dokumente hranijo pri sebi
  - odpade nepotrebno kopiranje
  - zanesljiv arhiv in bazo dokumentov na enem mestu.
Arhiv >

Postavi vprašanje

Izjava stranke

 • S Saldo Plus sodelujemo že vrsto let. Naše mnenje je, da je cilj dosežen, ko se podjetje in njegovo računovodstvo zlijeta v eno, ko zadihata skupaj.Veseli smo, ker naše sodelovanje tako je. Zaradi tega se lahko popolnoma posvetimo doseganju svoje vizije, »papirnato delo« pa prepustimo našemu računovodstvu, ker vemo, da bo delo opravljeno strokovno in v roku. Bistvenega pomena je zaupanje, ki je tudi ključ, ki vodi do obojestranskega zadovoljstva. Če za oba velja rek Georgesa Bernanosa: »Skrivnost sreče je v tem, da zmoreš najti radost v veselju drugega« je krog zadovoljstva sklenjen. Pinkerton international d.o.o. Arhiv >